Klimatfonden har under sina två första år beviljat sammanlagt 125 miljoner euro till finländska företag som tar fram klimatlösningar

De årliga behoven av extra investeringar för att bekämpa klimatförändringen beräknas till tusentals miljarder dollar på global nivå och till flera miljarder euro på inhemsk nivå. Klimatfondens finansiering inriktas på det stadium av klimatlösningarnas kommersialisering och marknadstillträde som identifierats som en flaskhals. Under sin verksamhet har bolaget fattat finansieringsbeslut på 125,4 miljoner euro som riktat sig till 18 bolag vilkas kumulativ utsläppsminskningspotential kan stiga till hela 286 miljoner koldioxidton under en period på 10 år. 

Klimatfonden inledde sin verksamhet i december 2020 och bolagets första finansieringsbeslut, ett kapitallån på 10 miljoner euro, beviljades till Solar Foods Oy i april 2021. Under sina två första verksamhetsår har Klimatfonden fattat finansieringsbeslut på 125,4 miljoner euro till 18 finländska företag. Marknaden har identifierat ett tydligt och bestående behov av finansiering från Klimatfonden och det visar sig i ett projektflöde som stabiliserat sig på en nivå på mer än 300 objekt. De i projektflödet ingående bolagens sammanräknade behov av finansiering från Klimatfonden har stabiliserat sig på en nivå på mer än en miljard euro och är för närvarande mer än 1,5 miljarder euro. 

I Klimatfondens projektflöde och i de offentliggjorda finansieringsobjekten understryks lösningar inom cirkulär ekonomi, bioindustri och väteekonomi som identifierats som finländska styrkor. Utöver dem har bolaget under sina två första år finansierat lösningar som hänför sig till matproduktion, utsläppsminskningar inom industrin, förnybar energi, utsläppsminskningar inom sjöfarten och digitala klimatlösningar.  

Det primära syftet med Klimatfondens verksamhet är att åstadkomma inverkningar. Bolagets hela investeringsportföljs teoretiska kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på tio år om kundernas affärsverksamhetsplaner lyckas fullt ut är 286 Mt CO2-ekv. Till att detta lyckas fullt ut hänför sig ändå betydande osäkerheter och avtryckspotentialen är inte alltid den samma som de utsläppsminskningar som slutligen realiseras.  

Klimatfonden presenterade sina två första verksamhetsår under ett publikt evenemang med 250 deltagare den 9 februari 2023 i Helsingfors . Deltagarna i evenemanget representerade på bred front det inhemska fältet för bekämpning av klimatförändringen: företag som tar fram lösningar, forskare och experter, finansiärer och representanter för den offentliga sektorn. Arbetsminister Tuula Haatainen som svarar för ägarstyrningen av Klimatfonden framförde ägarens hälsning under evenemanget. Utöver inläggen som ordföranden för Klimatfondens styrelse Perttu Puro och Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine höll ingick i programmet också en panel som bestod av verkställande direktörerna för bolagets tre senaste finansieringsobjekt – Norsepower Oy:s Tuomas Riski, Hycamite TCD technologies Oy:s Laura Rahikka, Infrakit Oy:s Teemu Kivimäki – och Finlands Näringslivs ledande klimatexpert Janne Peljo. 

Ta del av Klimatfondens senaste finansieringsbeslut: 

Klimatfonden beviljar Hycamite ett kapitallån på högst 10 M€ för att främja produktionen av rent väte och industriellt kol

Klimatfonden beviljar Infrakit ett kapitallån på 6 M€ för utveckling av programvaror och kommersialisering av hållbarhetsfunktioner som effektiverar utsläppsminskningarna inom infrabyggandet

Klimatfonden beviljar 10 M€ till Norsepower som påskyndar utsläppsminskningarna inom sjöfarten

Mer information:

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, Klimatfonden, tfn +358 400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi 

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Klimatfonden beviljar Infrakit ett kapitallån på 6 M€ för utveckling av programvaror och kommersialisering av hållbarhetsfunktioner som effektiverar utsläppsminskningarna inom infrabyggandet
Klimatfondens år 2022: finansieringsbeslut som gäller grön omställning för 79,9 M€ – objekten har en sammanräknad utsläppsminskningspotential på 101 miljoner ton