Klimatfonden kommer att upphöra att fungera

Enligt Petteri Orpos regeringens program kommer statens kapitalinvesteringsverksamhet att stärkas genom att den centraliseras till Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Som ett led i beredningen har arbets- och näringsministeriet beslutat att omedelbart lägga ner Klimatfondens verksamhet i sin helhet.

Med beslut av näringsminister Wille Rydman och stöd av finanspolitiska ministerutskottet kommer Klimatfondens verksamhet omedelbart att trappas ner och bolaget kommer inte att fatta nya investeringsbeslut.

Hela personalen på Klimatfonden har blivit eller kommer att sägas upp. I och med uppsägningarna kommer Klimatfondens teams exceptionella kompetens inom impact investeringar och framför allt effektanalys också att finnas tillgänglig för arbetsmarknaden.

Som ett led i förberedelserna och genomförandet av arrangemangen har staten som ensam aktieägare i Klimatfonden utsett en ny styrelse för bolaget: Petri Peltonen har utsetts till ordförande och Kai Heinonen, Miki Lehtomäki och Henri Grundsten till ledamöter.

Klimatfondens tillgångar och befintliga åtaganden kommer att överföras till den nya Tesi-koncernen vid tidpunkten för genomförandet av affärsarrangemanget, ungefär den 31 januari 2025.

Läs mer: nyheter från arbets- och näringsministeriet den 21 maj 2024

Klimatfonden beviljar Enifer 7 miljoner euro för uppförande av en anläggning för produktion av svampprotein