Klimatfondens första finansieringsobjekt Solar Foods siktar på betydande utsläppsminskningar inom livsmedelsproduktionen

Klimatfonden Ab har beviljat ett kapitallån på 10 miljoner euro för byggande av Solar Foods nya produktionsanläggning i Finland. Fabriken kommer att vara världens första kommersiella anläggning som producerar protein från koldioxid och el. Avsikten är att den nya fabriken ska vara i drift i början av 2023.

Solar Foods innovation har uppstått genom forskning hos VTT och LUT-universitetet samt möjliggör produktion av mycket utsläppssnålt protein med utnyttjande av förnybar energi. Enligt Pasi Vainikka, verkställande direktör för Solar Foods, har ”idén som ännu för några år sedan närmast lät som en science fiction-film, nu prövats i kontinuerlig pilotproduktion. Proteinet Solein har bevisat sin egenskap som livsmedel och framskrider nu till butikshyllorna med Klimatfondens hjälp”.

Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine är nöjd med samarbetet med Solar Foods. ”Klimatfondens uppgift är att påskynda betydande klimatlösningar i industriell skala, så att vi för vår del kan vara med och stödja EU:s och Finlands mål för koldioxidneutralitet.” Genom att delta i finansieringshelheten möjliggör vi Solar Foods anläggningsinvestering tidigare och därigenom en snabbare väg mot utsläppsminskningar.”

Solein-proteinets potential inom utsläppsminskningar är upp till 90 % jämfört med köttproduktionen och 80 % jämfört med växtproteiner. Om utsläppen av växthusgaser från den globala livsmedelsproduktionen är ca 15 miljarder ton per år, kan Solar Foods i framtiden i bästa fall erbjuda en potentiell möjlighet att minska utsläppen med upp till tiotals miljoner ton.

Klimatfondens involvering i Solar Foods påskyndar byggandet av världens första kommersiella fabrik. Finansieringen är en viktig del av genomförandet av Solar Foods strategi – vårt mål är att vara världens ledande tillverkare av koldioxidneutralt protein“, säger Juha Lindfors, Solar Foods styrelseordförande och delägare i Lifeline Ventures.


Solein®-protein:

Produktionsprocessen för protein baserar sig på en naturlig och patenterad mikroorganism som kan växa på en mineralplattform. Den använder koldioxid som sin enda kolkälla och väte som energikälla.

Produktionsprocessen kräver varken konstbevattningssystem, bekämpnings-medel, gödselmedel och processen är inte heller bunden till klimatförhållanden.

Utöver att lösningen är miljövänlig är dess styrka mycket goda näringsvärden och proteinet kan användas mångsidigt för olika produkttillämpningar.


Mer information:

Saara Mattero, kommunikationsdirektör Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Pasi Vainikka, TkD, verkställande direktör, Solar Foods Oy, tfn +358 40 5825 987, pasi@solarfoods.fi 

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande skala där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Solar Foods producerar protein genom att utnyttja luftbunden koldioxid och el. Produktionen av Solein är oberoende av väderleks- och klimatförhållanden, frigör proteinproduktionen från den traditionella jordbrukskonsumtionen. Solar Foods grundades 2017 i Esbo av TkD Pasi Vainikka, TkD Juha-Pekka Pitkänen, Sami Holmström, Jari Tuovinen, prof. Jero Ahola och Janne Mäkelä. Solar Foods är en s.k. spinoff vars ursprungliga idé baserar sig på gemensam forskning hos VTT och LUT-universitetet. www.solarfoods.fi

 

Statens utvecklingsbolag Vake Ab:s år 2020: Lansering av Klimatfonden Ab och beredskap för de första finansieringsbesluten
Klimatfonden påskyndar Elstors lösning för utsläppsminskningar inom ånga- och värmeproduktion som en del av elektrifieringen av industrin