Nya utnämningar hos Klimatfonden

Klimatfondens operativa team växer hösten 2021 med experter på ansvarsfulla investeringar och ekonomiförvaltning. Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine hälsar Klimatfondens nya anställda varmt välkomna för att stärka bolagets finansieringsverksamhet som inleddes våren 2021.

JK, VHH Sanna Ruuskanen övergår till Klimatfonden som Director, finance and administration. Hon kommer från kommunikationsministeriet där hon senast var direktör för enheten för ekonomisk utveckling. Vid ministeriet har Ruuskanen bland annat ansvarat för koncernens ekonomi och de utvecklingsuppgifter som hänför sig till dem samt för ägarstyrningen och företagsarrangemangen i fråga om de statsbolag som hör till ministeriets ansvarsområde. Tidigare har Ruuskanen varit jurist vid Försäkringscentralen och Vägförvaltningen. ”Jag tror starkt på Klimatfondens syfte och uppgift. Det känns fint att vara med och göra betydelsefullt arbete och främja lösningar för att bekämpa klimatförändringen. I mitt nya uppdrag kan jag utnyttja min tidigare erfarenhet inom förvaltning och samtidigt får jag ett tillfälle att granska saker ur ett annat perspektiv och lära mig nytt”, säger Ruuskanen.

EM, MBA Peter Platan blir Manager lead, investments med särskilt ansvar för riskhantering. Han kommer från CMI där han var ekonomi- och förvaltningsdirektör. Peter har en stark bakgrund inom området ansvarsfulla investeringar och tillväxtmarknader, bl.a. hos Finnfund, CDC och KPMG. ”I Klimatfondens verksamhet kombineras på ett krävande sätt utöver kommersiella mål också de positiva konsekvenserna för miljön och samhället. Jag upplever detta som en intressant och givande extra utmaning inom traditionell investeringsverksamhet, där jag får lösa de finansieringsbehov som företagens tillväxt kräver och samtidigt får jag förverkliga betydelsefulla effektmål”, beskriver Platan.

DI, EM Juha Ollikainen har utsetts till Senior lead, investments, med specialansvarsområdet verkningsfulla investeringar. Ollikainen har i över 15 år arbetat med klimatfrågor, bland annat har han i flera fonder varit expert inom projekt för att minska på utsläppen och för Finlands inköpsprogram för utsläppsminskningar inom ramen för Kyotomekanismerna. ”Jag anser att Klimatfonden är en mycket intressant arbetsgivare, eftersom jag tror att fonden har utmärkta möjligheter att få till stånd betydande utsläppsminskningar genom sina investeringar och även i vidare bemärkelse fungera som en vägvisare för verkningsfulla investeringar som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Jag tror att teamet har nytta av min erfarenhet och jag vill för egen del bidra till att fondens investeringar blir framgångsrika och styrs till de mest verkningsfulla objekten”, säger Ollikainen.

TeknD Sampsa Hämäläinen har i Klimatfonden utsetts till Manager, investments. Hämäläinen har en mångsidig bakgrund såväl i fråga om forskning och utveckling som i fråga om affärsverksamhet. Han har studerat energiteknik och disputerat till doktor inom fysik vid Aalto-universitetet. Efter forskarkarriären har Hämäläinen varit strategikonsult hos Accenture, där han under det senaste året ingått i strategienheten för hållbar utveckling. ”Hos Klimatfonden blev jag särskilt intresserad av arbetets betydelsefullhet och möjligheten att i stor utsträckning få utveckla min kompetens”, säger Hämäläinen.

EM Tanja Huohvanainen och KTM, JM Olli-Pekka Mattila har utsetts till investeringsanalytiker.

Huohvanainen kommer till Klimatfondens investeringsteam från företagsarrangemangens värld. ”Jag har funderat mycket på riktningen för min karriär och när ansvar och verkningsfulla investeringar som teman blev klart viktigare än andra, började jag sätta mig in i dessa ämnesområden. När jag såg Klimatfondens rekryteringsannons strax före sommaren, fick jag omedelbart en känsla av denna plats är som gjord för mig! Jag ser fram emot vad vi kan åstadkomma med det växande teamet!”, beskriver Huohvanainen. 

Mattila arbetade i början av sin karriär inom juridikbranschen, varefter han har arbetat med uppgifter inom ekonomiförvaltning i tillväxtföretag och finansiering av dem. ”Jag går med i Klimatfondens verksamhet med entusiasm. Det är fråga om ett unikt tillfälle att stödja inhemska företag i erövringen av internationella marknader och samtidigt skapa en hållbar framtid för kommande generationer”, konstaterar Mattila.

Klimatfonden påskyndar Elstors lösning för utsläppsminskningar inom ånga- och värmeproduktion som en del av elektrifieringen av industrin
Jenni Muttonen utsågs till Klimatfondens Finance and Administration Manager