Nyheter

Aktuellt
Klimatfonden kommer att upphöra att fungera
Enligt Petteri Orpos regeringens program kommer statens kapitalinvesteringsverksamhet att stärkas genom att den centraliseras till Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Som ett led i beredningen har arbets- och näringsministeriet beslutat att…
Läs mer