Paula Laine avgår som vd för Klimatfonden

Klimatfondens vd Paula Laine har sagt upp sig från sin tjänst. Laines uppsägningstid går ut den 16 december 2023 och Klimatfondens styrelse kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att organisera förvaltningen av Klimatfonden inom ramen för Laines uppsägningstid.

Mer information:

Perttu Puro, Klimatfondens regeringens ordförande, tfn. 040 779 3436 perttu.puro@tradeka.fi

Paula Laine, tfn. 040 535 9911

Klimatfonden beviljar ett kapitallån på 6 M€ till Lamor Resiclo som löser utmaningen med återvinning av plaster
Klimatfonden beviljar Wastewise 4,2M€ för återanvändning av svårt återvinningsbara plaster