Portfolio

Klimatfonden finansierar årligen en begränsad mängd klimatobjekt av betydande storlek enligt sina finansieringskriterier och sina handlingsdirektiv. Nedan hittar du presentationer av Klimatfondens finansieringsobjekt. Genom att klicka på ikonerna kan du bekanta dig närmare med finansieringsobjekten och finansieringens urvalsgrunder för vart objekt.

Enifer

Klimatfondens investering: 2024

Meriaura

Klimatfondens investering: 2023

Filtrabit

Klimatfondens investering: 2023

Cactos Fleet Finland

Klimatfondens investering: 2023

Paptic

Klimatfondens investering: 2022

Wastewise

Klimatfondens investering: 2022

Lamor Recycling

Klimatfondens investering: 2023

Infrakit

Klimatfondens investering: 2022

Hycamite

Klimatfondens investering: 2022

Norsepower

Klimatfondens investering: 2022

DataSpace Europe

Klimatfondens investering: 2022

Resand

Klimatfondens investering: 2022

Aeromon

Klimatfondens investering: 2022

Taaleri Bioindustrifond

Klimatfondens investering: 2022

Qheat

QHeat

Klimatfondens investering: 2022

Joensuu Biocoal

Joensuu Biocoal

Klimatfondens investering: 2021

P2X Solutions

P2X Solutions

Klimatfondens investering: 2021

Aurelia Turbines

Klimatfondens investering: 2021

Betolar

Klimatfondens investering: 2021

Magsort

Magsort

Klimatfondens investering: 2021

Elstor - Ilmastorahaston rahoituskohde

Elstor

Klimatfondens investering: 2021

Solarfoods rahoituskohde

Solar Foods

Klimatfondens investering: 2021