Solar Foods

Logo: Solarfoods

Grundad: 2017
Klimatfondens finansieringsbeslut: 4/2021
Finansieringsmål: demonstrationsanläggning i Finland
Finansiering: 10ME kapitallån som ingår en konversionsrätt.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: Företagets kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på tio år har beräknats till 6,8 CO2-ekv.

En växande global befolkning innebär en betydande ökning av proteinförbrukningen, vissa förutspås till och med fördubblas till 2050. Matvanor sprids och efterfrågan på alternativa proteinkällor som ökar vid sidan av kött växer kraftigt globalt: 2035 förväntas de täcka upp till en femtedel av proteinkällorna.

Innovationen av Solar Foods, skapad från forskning från VTT och LUT University, möjliggör mycket lågemission av proteinproduktion genom att använda förnybar energi. Anläggningen kommer att vara världens första kommersiellt verksamma anläggning som producerar protein från koldioxid och elektricitet och planeras vara i drift i början av 2023.

Klimatfondens uppgift är att påskynda betydande lösningar i industriell skala så att Fonden kan bidra till att stödja EU:s och Finlands koldioxidneutralitetsmål. Kolneutralitet kräver stora förändringar inom alla samhällsområden, inklusive livsmedelsproduktion. Förändringarna har bråttom och många olika lösningar och medel måste introduceras parallellt, med Solar Foods solein som representerar en helt ny typ av lösning.

Beslut om finansiering av klimatfonder styrs av en tredelad finansieringskriterier. Tröskelvillkoren för finansiering är åtminstone självbärande affärer, verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringspaketet och efterlevnad av de sex miljömålen för EU:s hållbara finansiering, den så kallade do no significant harm-princip. Förutom tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra effekter, såsom affärspotential.

Solar Foods har en trovärdig plan för lönsam verksamhet och förmågan att återbetala kapitallånet. Projektet klarar undersökningen Do no significant harm, dvs. anläggningen uppfyller tröskelvillkoret i enlighet med EU: s miljömål. Syftet med demo-anläggningen relaterad till den nya tekniken är att stärka lösningen i kommersiell skala. Detta utvecklingsstadium kräver betydande investeringar, som fortfarande innebär risker. Genom att delta i finansieringspaketet möjliggör Klimafonden Solar Foods anläggningsinvesteringar tidigare och därmed en snabbare väg till utsläppsminskningar.

När det gäller Solar Foods betonar effektkriterierna särskilt den betydande utsläppsminskningspotentialen – upp till 90% jämfört med köttproduktion och 80% för produktion av växtprotein. Med växthusgasutsläpp från den globala livsmedelsproduktionen på cirka 15 miljarder ton per år skulle Solar Foods innovation erbjuda en utsläppsminskningspotential på upp till tiotals miljoner ton i framtiden. Förutom utsläppsminskningar har projektet betydande affärs- och produktivitetspotential.

Klimatfondens kapitallån har prissatts på marknadsmässiga villkor med hjälp av ränteprissättning enligt EU:s referenstabell. Dessutom bifogas finansieringsavtalet en aktiebytesoption.

Klimatfonden har preciserat sin effektbedömning genom att för första gången revidera årets 2021 finansieringsobjekts utsläppsminskningspotential under en period på 10 år.