Klimatfondens riktlinjer och publikationer

Här hittar du bland annat Klimatfondens instruktion och investeringskriterier, strategin och Code of Conduct.