Sauli Miettinen har inlett sin tjänst på Klimatfonden som expert på utvärdering av genomslagskraften

Sauli Miettinen har inlett sin tjänst som expert på finansiering i Klimatfondens team Investments och stärker så teamets verksamhet i utvärderingen av finansieringsobjektens genomslagskraft, särskilt under beredningen och uppföljningen av besluten.

DI Sauli Miettinen inledde sin tjänst på Klimatfonden som expert på finansiering den 1 april. Miettinen övergår till Klimatfonden från Business Finlands finansieringsfunktion. Före det jobbade Miettinen som expert hos Gaia Consulting. Miettinen har erfarenhet av utvärdering och finansiering av nya teknologier och investeringar och särskilt av analyser av energisektorn och genomslagskraften.

”Övergången till Klimatfonden ger mig en fin möjlighet att vara med och främja ibruktagning och uppskalning av nya och viktiga lösningar. Jobbet erbjuder intressanta utmaningar genom att förena utvärderingen av genomslagskraften med teknologi- och affärsverksamhetssynvinklar och jag är entusiastisk över att kunna utnyttja min kompetens i avsikt att uppnå Klimatfondens mål”, berättar Miettinen.

”Vi är glada över möjligheten att få Sauli med som en del av Klimatfondens team Investments. Han stärker ytterligare vårt team särskilt inom utvärderingen av projektens genomslagskraft. Vi hälsar honom varmt välkommen som en del av vårt team”, säger Senior lead Juha Ollikainen på Klimatfonden.

Mer information

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Klimatfondens år 2022: finansieringsbeslut som gäller grön omställning för 79,9 M€ – objekten har en sammanräknad utsläppsminskningspotential på 101 miljoner ton
Klimatfonden beviljar ett kapitallån på 6 M€ till Lamor Resiclo som löser utmaningen med återvinning av plaster