Toni Mikkonen tf. verkställande direktör för Klimatfonden

Klimatfondens styrelse har utnämnt Toni Mikkonen till tf. verkställande direktör för bolaget från och med 15.9.202. Mikkonen har hittills tjänat som director Investments på Klimatfonden och svarat för bolagets finansieringsverksamhet och utveckling.

Mikkonen har jobbat på bolaget allt sedan januari 2019 och under de senaste åren tjänat som ledare för teamet Investments som består av 12 personer.  Han har tidigare i över ett drygt årtionde jobbat med strategikonsultering och före det som grundare av och verkställande direktör för ett uppstartbolag inom klimatteknologi.

”Mikkonen var ett naturligt val för uppdraget som interimistisk verkställande direktör, eftersom han är grundligt insatt i Klimatfondens verksamhet och har varit med om att utveckla bolagets verksamhet ända från början. Mikkonen är också väl förtrogen med våra kundföretags utmaningar och hur man med offentlig finansiering kan påskynda företagens tillväxt”, förklarar ordföranden för Klimatfondens styrelse Perttu Puro som motivering till utnämningen.

Enligt statsminister Petteri Orpos regerings program effektiverar man statens riskkapitalplacerings- och företagsfinansieringsverksamhet genom att fusionera Business Finland Venture Capital Oy och Klimatfonden Ab med Oppiva Invest Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy. Den nya aktören ges en industripolitisk uppgift som i större utsträckning än för närvarande koncentrerar sig på ekonomisk tillväxt och förnyelse och på främjandet av investeringar. Ett mål är också att påskynda investeringar och export som hänför sig till de möjligheter som ny teknologi och ren omställning medför.

Mikkonen har som central uppgift att för Klimatfondens del förbereda beredningen och verkställandet av anteckningen i regeringsprogrammet. ”I utvecklingsarbetet under det kommande året är det viktigt att vi nu under övergångsperioden fäster särskild uppmärksamhet vid kundservicen till de över 300 företag som ansökt om finansiering från Klimatfonden och påskynda tillväxten även framöver”, konstaterar tf. verkställande direktör Toni Mikkonen på Klimatfonden.

Utnämningen av tf. verkställande direktören gäller fram till den 31 december 2024.

Mer information:

Perttu Puro, ordförande för Klimatfondens styrelse, tfn 040 779 3436 perttu.puro@tradeka.fi

Saara Mattero, Director, Communications and Sustainability, tfn 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag som i sin verksamhet koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitalisering. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

1,5 år efter QHeats finansieringsbeslut: växande företag, slutförda projekt för energibrunnar och första stegen utomlands
1,5 år efter investeringsbeslutet för Hycamite: byggandet av anläggningen inleds och lansering sker på USA-marknaden