Tre praktikanter till Klimatfonden

Claudia Kovács och Laura Luukkonen har inlett sitt jobb som Analyst trainee på Klimatfondens Investments i början av augusti. Alma Tuunainen inleder också sitt jobb som Trainee på Communications and Sustainability i början av september.  

BBA Claudia Kovács har inlett sitt jobb som Analyst trainee på Investments den 1 augusti. Kovács studerar för andra året till ekonomie magister inom Aaltouniversitets utbildningsprogram Creative Sustainability som hon fortsatt till från sina internationella studier i redovisning och finansiering. Claudia har flera års erfarenhet av uppgifter inom ekonomiförvaltning, revision och kontrasignering och har senast jobbat med offentligt finansierade projektrevisioner och kontrasignering av ansvarighetsrapportering.

”Det känns fint att få vara med och bidra till Klimatfondens sociala målsättningar och möjliggöra inhemska lösningar för att bekämpa klimatförändringen. Klimatfonden erbjuder en unik strategisk position för slagkraftig investering och sektorövergripande innovationer som möjliggör utsläppsminskningar”, säger Kovács.

EK Laura Luukkonen har också inlett sitt jobb som Analyst trainee på Investments den 1 augusti. Luukkonen är magisterstuderande i finansiering vid Aaltouniversitetet. Hon har kandidatexamen i ekonomi och har tidigare jobbat med redovisningsuppgifter inom fastighetssektorn.

Praktiken på Klimatfonden erbjuder en strategisk position för grön finansiering, något som jag hoppas få jobba med också efter att jag blivit färdig med mina studier. Jag ser med iver fram emot projekt inom olika sektorer och att få lära känna det nya teamet. Viljan att lära sig om företag i etableringsstadiet och om analytikerns dagliga uppgifter motiverar i arbetet som praktikant. Klimatfonden är en unik arbetsgivare som har värderingar och målsättningar som jag delar. Det är ett privilegium att få komma med i ett företag som genuint arbetar för att stävja klimatförändringen”, säger Luukkonen.

Bägge två jobbar på Investments fram till utgången av januari 2023. Senior lead Jari Matero på Investments önskar Kovács och Luukkonen hjärtligt välkomna till Investments: ”Det är fint att Klimatfonden har inrättat ett praktikantprogram i avsikt att erbjuda studerande möjligheter till praktik även framöver. Vi hoppas att Claudia och Laura har en intressant praktikantperiod där de har möjlighet att jobba med innovativa finländska företag som en del av Klimatfondens projektteam.”

 Politices studerande Alma Tuunainen inleder sitt jobb som Trainee på Communications and Sustainability den 1 september. Praktiken pågår ända fram till utgången av mars 2023. Tuunainen studerar politik och kommunikation vid Helsingfors universitet med tvärvetenskapliga miljöstudier som biämne. Hon har erfarenhet av kommunikation och influens i miljöfrågor från studentkåren, ämnesföreningen och på EU-nivå från de ungas klimatkoalition Generation Climate Europe.

”I Klimatfondens verksamhet fascineras jag framför allt av de gröna investeringsobjektens konkreta inverkan på lösningen av klimatkrisen och möjligheten att få vara med om ett socialt betydande arbete. I arbetet som praktikant kan jag också kombinera mitt intresse för klimatfrågor med min studiebakgrund och jag ser också ivrigt fram emot att få jobba som praktikant i Klimatfondens Communications and Sustainability team”, understryker Tuunainen.

Director, Communications and Sustainability, Saara Mattero på Klimatfonden önskar Tuunainen välkommen i huset: ”Vi ser ivrigt fram emot att få Alma med som en del av Communications and Sustainability. Bland närmare femtio sökande övertygade Alma oss med sin starka kommunikationskompetens och sin aktivitet inom klimatfrågor. Välkommen med i Klimatfonden!”

Mer information:

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, tfn 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Klimatfondens finansieringsobjekt Aeromon strävar efter en betydlig effektivering av mätningen av metanutsläppen och de diffusa utsläppen från industrin och deponier
Ett lån på 8 M€ från Klimatfonden till Finn Recycling som effektiverar återvinningen av gjuterisand