Två praktikanter inleder sitt arbete på Klimatfondens Investments

Cindy Miettinen och Juho Tarvainen inleder i höst sitt arbete som analyst trainee på Klimatfondens Investments. Miettinen och Tarvainen upplever Klimatfondens verksamhet och hållbara finansieringssektor som ett intressant och betydelsefullt ställe att inhämta färdigheter och kunskaper under sin karriär.

EK Cindy Miettinen har inlett sitt arbete som analyst trainee på Klimatfonden den 21 augusti. Cindy är magisterstudent vid Hanken med finansiering som huvudämne. Hon har just blivit färdig med sin pro gradu-avhandling där hon undersökte klimatbestämmelsernas inverkan på de europeiska aktierna. Via sin tidigare arbetserfarenhet inom finansieringssektorn har Cindy satt sig in i företags ansvarsbetyg och -rapporter och i ansvarsfull investering.

”Jag ser med iver fram emot den kommande praktikantperioden på Klimatfonden, eftersom jag upplever arbetet som betydelsefullt med tanke på den gröna omställningen och övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. Särskilt intressant upplever jag att jag kan lära mig nytt om företags utsläppsminskningspotential och innovativa företags verksamhet. Jag hoppas att praktiken också för med sig nya utmaningar så att jag får möjlighet att utveckla mig inom en sektor som jag är intresserad av”, säger Miettinen.

EK Juho Tarvainen inleder sitt arbete som analyst trainee från och med början av september. Juho är andra årets magisterstuderande vid Aalto-universitetets handelshögskola med finansiering som huvudämne. Han har under ett drygt års tid jobbat på specialfonden PYN Elite.

”I Klimatfondens verksamhet är jag intresserad av hur investeringsverksamheten och en hållbar miljö kan förenas på ett betydelsefullt sätt. Av praktiken förväntar jag mig således också en unik möjlighet att få sätta mig in i finska företag med verksamhet i olika branscher och olika sätt att främja miljövänlighet på innovativa sätt”, förklarar Tarvainen.

Miettinen jobbar på Klimatfonden fram till utgången av januari 2024 och Tarvainen fram till utgången av året 2023. Senior lead Jari Matero på Klimatfondens Investments hälsar Miettinen och Tarvainen varmt välkomna med i teamet: ”Vi tar gärna Cindy och Juho med i värderingsprocessen av våra finansieringsobjekt, där de får lära känna Klimatfondens egna kriterier. Vi önskar bägge två en meningsfull praktik och möjligheter att lära sig nytt om lösningar som främjar ett koldioxidsnålts samhälle och innovativa företag.”

Mer information

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Klimatfonden beviljar Wastewise 4,2M€ för återanvändning av svårt återvinningsbara plaster
Jobb på Klimatfonden: Aida och Taru berättar om sin vår som analyst trainees på Klimatfonden