Två praktikanter till Klimatfondens Investments

Aida Heikkinen och Taru Mustalahti har i januari inlett sitt arbete som analytikerpraktikanter på Klimatfondens Investments. Heikkinen och Mustalahti förväntar sig praktik med det för bägge två viktiga klimattemat, där de får möjlighet att lära sig hur utsläppsminskningssynvinkeln beaktas i utvärderingen av investeringsobjekt. 

TK Aida Heikkinen har inlett sitt arbete som analytikerpraktikant på Investments i slutet av januari. Aida är första årets magisterstuderande i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet. Aida har de två senaste somrarna arbetat på Neste, senast i teamet Commercial Operations med stora detaljhandelsklienters bränsleleveranser. 

”Klimatfrågorna ligger nära mitt hjärta och därför gjorde ja mitt kandidatarbete om förnybara flygbränslen och beslöt mig därför för att arbeta på Neste med förnybara bränslelösningar. Jag är mycket entusiastisk över möjligheten att få praktisera på Klimatfonden, där investeringsobjekten prövas också ur utsläppssynvinkeln. I min praktik är ja mest intresserad av att lära känna innovativa finländska företag och projekt. Det är ett privilegium att få vara med och möjliggöra verksamhet för sådana inhemska företag, som finner lösningar på vår tids viktigaste klimatutmaningar och så påverkar allas våra liv”, förklarar Heikkinen.

EM Taru Mustalahti har likaså inlett sitt arbete som analytikerpraktikant på Investments i slutet av januari. Taru är nyutexaminerad ekonomie magister från universitetet i Jyväskylä med Banking and International Finance som huvudämne. Före magisterstudierna studerade hon till tradenom i finanssektorn vid yrkeshögskolan i Jyväskylä. Taru har under de senaste åren arbetat med dagliga ärenden inom banksektorn. 

”Kilmatfondens uppgift som finansierare av innovativa företag och nya teknologier kan betraktas som en betydande faktor i strävan mot koldioxidneutralitet och därför upplever jag arbetet på Klimatfonden som viktigt. I min praktik förväntar jag mig mångsidigt få lära mig om olika sektorer och om utvärderingen av utsläppsminskningspotentialen. Jag är övertygad om att arbetet på Klimatfonden ger min karriär en intressant inriktning i arbetet med grön omställning”, berättar Mustalahti.  

Bägge arbetar på Investments ända fram till slutet av juni. Senior lead Jari Matero på Klimatfondens Investments hälsar Heikkinen och Mustalahti varmt välkomna till Investments: ”Praktikprogrammet har fått en fin början och fortsätter fram till våren 2023. Vi hoppas att Aida och Taru får en intressant praktikperiod, där de får möjlighet att arbeta med innovativa företag som en del av Klimatfondens projektteam. 

Klimatfonden beviljar 10 M€ till Norsepower som påskyndar utsläppsminskningarna inom sjöfarten
Utvärderingen av hur Klimatfondens verksamhet kommit i gång är färdig