Talous- ja hallintojohtaja

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Etsimme nyt operatiivisen toiminnan käynnistyttyä avainhenkilöä organisaatioomme sekä johtoryhmämme jäseneksi. Talous- ja hallintojohtajana raportoit toimitusjohtajalle, ja pääset rakentamaan tueksesi talous- ja hallintotiimiä.

Talous- ja hallintotoiminnon vastuulla on:

 • Taloushallinnon prosessien toiminta Ilmastorahastoa sitovien lakien ja ohjeiden puitteissa
 • Taloushallinnon kehittäminen
 • Henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen sekä rekrytointi ja perehdytys
 • Yhtiötason vaikuttavuuden arvioinnin prosessit
 • Yhtiön oma ja kumppaneiden kautta hankittava juridinen osaaminen
 • Tietoturva ja IT-järjestelmät

Talous- ja hallintotoiminnon ydinosaamiset ovat:

 • Vahvaa taloushallinnon johtamisen osaamista ja kokemusta organisaatiotason taloushallintovastuusta
 • Henkilöstöhallinnon johtamisen osaamista ja kokemusta organisaatiotason henkilöstöhallintovastuusta
 • Ymmärrystä ja osaamista Ilmastorahaston toiminnan kannalta keskeisistä juridisista osa-alueista
 • Vaikuttavuuden arvioinnin osaamista ja kokemusta, mieluiten innovaatiojärjestelmän kontekstissa
 • Kykyä tunnistaa, priorisoida, hankkia ja kehittää Ilmastorahaston toimintaa tukevia IT-järjestelmiä
 • Vahvaa kokemusta ja osaamista tietoturvasta ja -suojasta

Toivomme löytävämme henkilön, jolla on toiminnon vastuisiin liittyvää vahvaa sekä monipuolista osaamista ja kokemusta. Jokaisen vastuualueen osalta talous- ja hallintojohtajalta vaaditaan vähintään riittävää näkemystä ja kokemusta, jonka turvin on kyvykkyys tunnistaa, kehittää ja johtaa tiimin jäsenten työtä.

Talous- ja henkilöstöjohtajan toiminnassa tärkeää ovat hyvät johtamis- ja vuorovaikutustaidot, huolellisuus sekä paineensietokyky. Tarjoamme mahdollisuuden rakentaa ja kehittää talous- ja hallintotoimintoa uudessa, yhteiskunnallisesti merkityksellisessä työympäristössä.

Haku on umpeutunut 30.5.

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta: www.ilmastorahasto.fi

Hakemalla tehtävää annat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn rekrytointia mahdollistavissa yhteyksissä. Henkilötietoja ei käsitellä missään muissa yhteyksissä ja niitä käsittelevät vain suoraan rekrytointiin liittyvät henkilöt.

Edellinen artikkeli
Rahoituksen johtava asiantuntija (Senior lead, Investments), riskienhallinta erityisosaamisalueena
Seuraava artikkeli
Talouspäällikkö (Manager, Finance & Control)