Talouspäällikkö (Manager, Finance & Control)

HAKU PÄÄTTYNYT.


Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta osana innovaatiorahoittajien kenttää keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa vuodessa rajallista määrää merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, minkä kautta olemme osaltamme tukemassa EU:n ja Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Haemme nyt talous- ja hallintotiimiimme talouspäällikköä vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan talousprosesseistamme ja kehittämään niitä.

Talouspäällikkönä työskentelisit mm. seuraavien tehtävien parissa:

 • Ulkoinen ja sisäinen raportointi: Vastaat Ilmastorahaston tilinpäätösten, hallitusraporttien ja muiden taloudellisten raporttien tuottamisesta eri sidosryhmille sekä kirjanpitotietojen oikeellisuudesta yhteistyössä ulkoisten kumppanien kanssa.
 • Budjetointi ja ennusteet: Vastaat Ilmastorahaston budjetin ja ennusteiden tuottamisesta sekä prosessin koordinoimisesta organisaation sisällä.
 • Kassanhallinta ja maksuliikenne: Huolehdit kassavaroista ja niiden sijoittamisesta yhteistyössä kumppanien kanssa. Vastaat maksuliikenteen toimivuudesta ja siihen liittyvistä kontrolleista.
 • Arvonmääritykset: Koordinoit portfolioyhtiöiden arvonmääritysprosessia ja toimit sparrauskumppanina sijoitustiimille arvonmäärityksiin liittyen.
 • Kehittäminen: Kehität Ilmastorahaston talous- ja hallintoprosesseja yhä paremmaksi yhdessä sovitun kehitysagendan mukaisesti.
 • Muu tuki tiimille: Mahdolliset muut hallintotiimin tehtävät liittyen erityisesti IT- ja HR-toimintoihin. Muut Ad-hoc esitysmateriaalit, raportit ja analyysit.

Minkälaista profiilia haemme?

 • Olet motivoitunut Ilmastorahaston tehtävästä
 • Sinulla on vähintään 5 vuoden taloushallinnon kokemus Oy-muotoisen yhtiön talousjohtajana, business controllerina, talouspäällikkönä tai muussa monipuolisessa taloushallinnon asiantuntijatehtävässä.
 • Olet toiminut taloushallinnon tehtävissä mieluiten pienessä tai keskisuuressa organisaatiossa, jossa sinulle on muodostunut hyvä ymmärrys organisaatiotason taloushallinnon kokonaisuudesta
 • Sinulla on kokemusta mieluiten rahoitus- tai sijoitusalan taloushallinnosta
 • Sinulla on kokemusta ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta, verotuksesta ja tunnet keskeiset kirjanpitosäännöt.
 • Kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja taloushallinnon kumppanien ohjaamiseen.
 • Olet sujuva Excelin käyttäjä ja ymmärrät talous- ja raportointijärjestelmiä
 • Opiskelutaustaltasi olet KTM laskentatoimesta.
 • Olet analyyttinen ja tarkka. Et pelkää rutiineja, mutta ymmärrät myös ison kuvan ja osaat kehittää toimintaa.

Ilmastorahasto tarjoaa sinulle poikkeuksellisen mahdollisuuden:

 • päästä rakentamaan talousfunktiota Ilmastorahaston kasvavan toiminnan tueksi
 • toimia Ilmastorahaston johdon ja tiimin tukena taloudellisissa kysymyksissä
 • vastata monipuolisesta tehtäväkentästä
 • kehittyä talousammattilaisena
 • olla rakentamassa Ilmastorahastoa kokeneen tiimin kanssa

Haku on umpeutunut 8.8.2021

Lisätietoa Ilmastorahaston toiminnasta: www.ilmastorahasto.fi

Edellinen artikkeli
Talous- ja hallintojohtaja
Seuraava artikkeli
Asiakkuuspäällikkö (Manager, Customer & dealflow)