Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ilmastorahasto Oy
Y-tunnus: 2777483-1
Osoite: Porkkalankatu 1
Postinumero: 00180
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0401527570
Sähköpostiosoite: info@ilmastorahasto.fi

2. Tietosuojavastaava

Yritys: Ilmastorahasto Oy
Nimi: Saara Mattero
Osoite: Porkkalankatu 1
Postinumero: 00180
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 0400114777
Sähköposti: saara.mattero@ilmastorahasto.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään viestinnän ja sidosryhmätyön hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden ja kehittämisen mahdollistamiseksi. Esimerkkeinä käytöstä ovat yhteydenotto, uutiskirjeen lähettäminen, tapahtumiin liittyvät  toimenpiteet, raportointi ja kyselyt. Käyttöä varten tietoja mm. kerätään, tallennetaan, järjestetään, muokataan, säilytetään, luovutetaan ja poistetaan.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, sekä soveltuvin osin rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjälle henkilötietojen käsittelyyn suostumuksensa antaneita tai Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistuvia henkilöitä. Rekisteri voi sisältää muun muassa rekisteröidyn etu- ja sukunimen, yhteystiedot, työnantajan ja tehtävänimikkeen sekä tapahtumaan liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten allergia- tai ruokavaliotiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan viestinnän ja sidosryhmätyön toimenpiteiden ja kehittämisen mahdollistamiseksi, eikä Rekisteröity erikseen pyydä tietojensa poistamista. Ilman rekisteröidyn suostumusta henkilötietojen muuhun viestintä- ja sidosryhmäkäyttöön, tapahtumaa varten annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, mutta myös julkisesti avoimista lähteistä, kuten verkkosivustoilta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä esimerkiksi tapahtuman osallistujien kesken. Ulkoisten kumppanien kanssa rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästekäytäntö

Evästeet ovat verkkoselaimeesi tallentuvaa dataa, jotka koskevat esimerkiksi verkkosivuja, joilla olet vieraillut.

Verkkosivumme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi sekä sisällön kohdentamiseen Ilmastorahaston tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa. Jos vierailet verkkosivustollamme ja evästeet on hyväksytty selaimesi asetuksissa, sinun katsotaan hyväksyvän evästeiden käyttömme.

Evästeiden avulla Ilmastorahasto voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Välttämättömät evästeet ja palveluiden tuottaminen Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen.

Sivustoa parantavat evästeet
Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme. Voimme saada tietoa esimerkiksi käyttäjien lukemista artikkeleista, jotta tiedämme millaiset aiheet ovat suosituimpia.

Sisällön kohdistaminen ja sosiaalinen media
Evästeiden avulla voimme tehdä sisällöstä mahdollisimman yksilöityä, jolloin voimme näyttää esimerkiksi käyttäjän mukaan kohdistettua sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella.

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä kuten LinkedIn ja Twitter. Ilmastorahaston sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäisetlatautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Ilmastorahaston verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

Voit tarkastella käytettävissä olevia asetuksia evästeiden hallitsemiseksi selaimessasi. Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jossakin tapauksissa tämä voi tämä johtaa siihen, verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy joillekin sivuille estyy kokonaan. Osaa sivustoillamme käytössä olevista evästeitä hallinnoivat kolmannet osapuolet ja voit vaihtoehtoisesti käyttää kolmansien osapuolten omia työkaluja näiden evästeiden estämiseen.

10. Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Luvattomalta
pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.