Uutisarkisto

Uutinen
Ilmastorahasto hakee Analyst Traineeta syksyksi 2023
Ilmastorahaston sijoitustiimiin haetaan rahoitusalasta kiinnostunutta Analyst Traineeta syksyksi 2023. Tehtävä sopii rahoitusalaan kunnianhimoisesti suhtautuvalle, opintojensa loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka voi sitoutua täysipäiväiseen työskentelyyn 4–6 kuukauden ajaksi.  Lue lisää tehtävänkuvauksesta ja…
Lue lisää
tiedote
Ilmastorahaston vuosi 2022: 79,9 M€ vihreän siirtymän rahoituspäätöksiä – kohteilla 101 miljoonan tonnin yhteenlaskettu päästövähennyspotentiaali
Vuoden 2022 aikana Ilmastorahasto teki 11 rahoituspäätöstä yhteenlasketulta summaltaan 79,9 miljoonaa euroa. Rahoituskohteiden teoreettinen yhteenlaskettu 10 vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on 101 Mt CO2-ekv*.  Ilmastorahaston rahoituspäätökset vuonna 2022  Aeromon: Hajapäästöjen tarkempaa…
Lue lisää
tiedote
Ilmastorahastolta kahden ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 125 miljoonaa euroa suomalaisille ilmastoratkaisuja kehittäville yrityksille
Arviot ilmastonmuutoksen torjunnan vuosittaisista lisäinvestointitarpeista lasketaan tuhansissa miljardeissa dollareissa globaalisti ja useammassa miljardissa eurossa kotimaisesti. Ilmastorahaston rahoitus kohdentuu pullonkaulaksi tunnistettuun ilmastoratkaisujen kaupallistamisen ja markkinoillepääsyn vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt toimintansa aikana…
Lue lisää
tiedote
Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen
Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 6 miljoonan euron pääomalainan Infrakit Group Oy:n tiedonhallintapalvelun kestävyystoiminnallisuuksien kehittämiseksi ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Työkoneiden ja materiaalien käyttöä sekä kuljetuksia tehostamalla voidaan saavuttaa arviolta 5 % päästövähennykset…
Lue lisää
Uutinen
Laki Ilmastorahastosta hyväksyttiin eduskunnassa
Eduskunnalle elokuussa 2022 annettu esitys laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä hyväksyttiin tänään eduskunnan täysistunnossa. Laki etenee seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Voimaan tullessaan, laki mahdollistaa Ilmastorahastolle valtiontueksi laskettavan…
Lue lisää
Uutinen
Kaksi harjoittelijaa Ilmastorahaston sijoitustoimintoon
Aida Heikkinen ja Taru Mustalahti ovat aloittaneet analyytikkoharjoittelijoina Ilmastorahaston sijoitustoiminnossa tammikuussa. Heikkinen ja Mustalahti odottavat harjoittelua heille kummallekin merkityksellisen ilmastoteeman parissa, jossa he pääsevät oppimaan päästövähennysnäkökulman huomioimisesta sijoituskohteiden arvioinnissa.  TKK…
Lue lisää