Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n vuosi 2020: Ilmastorahaston käynnistys ja valmiudet ensimmäisiin rahoituspäätöksiin

Joulun alla 2020 Valtion kehitysyhtiö Vake Oy muuttui yhtiöjärjestyksen muutoksella Ilmastorahasto Oy:ksi, omistaja antoi yhtiölle uuden toimiohjeen ja Ilmastorahastolle nimettiin hallitus sekä sijoitusneuvosto. Aikaisemmat uutiset Ilmastorahaston toiminnan liikkeelle lähdöstä sekä nimityksistä löydät verkkosivuiltamme.

Olemme Ilmastorahaston hallituksessa alkuvuoden aikana täsmentäneet linjauksia, joilla yhtiö ryhtyy toimeenpanemaan omistajalta joulukuussa 2020 saatua toimiohjetta. Rahoitustoiminnan lähestymistavan, instrumentaation sekä sijoitusprosessin tarkentumisen lisäksi olemme saaneet ensimmäisen rahoituspäätöksemme sopimuksen viimeistelyvaiheeseen saakka. Odotamme julkaisevamme päätöksen parin viikon sisällä”, hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro kertoo.

Yhtiön edellinen vuosi 2020 keskittyi valmistelemaan yhtiön tulevaa toimintaa sekä mahdollisia rahoituskohteita omistajan asteittain tarkentuneiden linjausten tahdissa. Vaken muuttuessa Ilmastorahastoksi omistaja päätti Altia Oyj:n, Nordic Morning Group Oyj:n, Posti Group Oyj:n ja Vapo Oy:n osakkeiden siirtämisestä takaisin valtion suoraan omistukseen. Ilmastorahastoon jäi n. 8,3 % omistusosuus Neste Oyj:n osakkeista ja yhtiön toimiohjeen tarkennuttua tilinpäätöksen laadintaperiaatteita muutettiin siten, että Nesteen omistukset siirrettiin taseen vaihto-omaisuudesta pysyvien vastaavien sijoituksiin. Samalla Nesteen osakeomistusten arvostusperiaatteeksi valittiin käypä arvo aiemman hankintamenon sijaan. Muutoksen seurauksena omistusten kirjanpitoarvo nousi n. 1,5mrdE siirtoarvosta 3,8mrdE käypään arvoon.

Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt vauhdilla. Valmistelemme parhaillaan useita rahoituspäätöksiä, joiden toteutukseen olemassa oleva 87,5 miljoonan euron kassamme luo hyvät edellytykset. Vahvan lähtökohdan ja pohjan operatiivisen toiminnan käynnistymiselle antoi Vakessa vuonna 2020 tehty valmistelutyö ja erityisesti yhtiöön vuoden 2020 loppuun mennessä kerrytetty 275 potentiaalisen rahoituskohteen hankevirta.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine toteaa.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Perttu Puro ja varapuheenjohtajana Petri Peltonen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Mirva Antila, Kari Hämekoski, Mammu Kaario, Juho Korpi ja Erja Turunen.

Linkki vuoden 2020 toimintakertomukseen ja tilinpäätöstietoihin

Lisätietoja:

Saara Mattero, sidosryhmäjohtaja, p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston hallitus ja sijoitusneuvosto nimetty
Seuraava artikkeli
Ilmastorahaston ensimmäinen rahoituskohde Solar Foods tähtää merkittäviin ruoantuotannon päästövähennyksiin