Valtion kotimaisen pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoiminnan yhdistämisen mahdollistavat lakimuutokset lausuntokierrokselle

Suomen pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti, valtion kotimaista pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa tehostetaan yhdistämällä Business Finland Venture Capital Oy (BFVC), Ilmastorahasto Oy ja Oppiva Invest Oy Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) omistukseen. Tämän muutoksen mahdollistavat lakimuutokset ovat nyt lähteneet lausuntokierrokselle.

Uuden puitelain mukaan konserni tulee muodostumaan markkinaehtoisesti toimivasta emoyhtiöstä (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja sen tyttärestä, jonne keskitetään vain valtiontukielementtejä sisältävä toiminta (Teollisuustuki Oy). Kahden yhtiön malli tarvitaan, jotta raja markkinaehtoisen toiminnan ja mahdollisten valtiotukielementtien käytön osalta olisi mahdollisimman selvä.

Jatkossa kaikki markkinaehtoinen toiminta hoidetaan emo-Tesin kautta ja nykyiset Ilmastorahaston, Oppiva Investin ja BFVC:n markkinaehtoiset sijoitukset siirtyvät osaksi Tesin portfoliota. Tukityttäreen siirtyvät nykyisestä toiminnasta vain BFVC:n valtiontukea sisältävät rahastosijoitukset. Uuden konsernin käytännön toiminnasta annetaan tarkemmat ohjeet nykyiseen tapaan omistajaohjauskirjeellä, jonka valmistelu aloitetaan keväällä. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2025 aikana.

Asetamme tavoitteemme korkealle – haluamme olla Euroopan tasolla suunnannäyttäjä. Selvää on myös se, että uudella konsernilla tulee olemaan Suomen talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä merkittävä teollisuuspoliittinen tehtävä”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Katso lisää: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta

Edellinen artikkeli
Ilmastorahaston vuosi 2023: 53,5 M€ rahoituspäätöksiä – portfoliolla jopa 270 Mt CO2-ekv päästövähennyspotentiaali
Seuraava artikkeli
Ilmastorahastolta 6,8 miljoonaa euroa Meriauralle merenkulun vähähiilisten teknologioiden käyttöönoton laajentamiseksi