Yhtiö

Ilmastorahasto käynnisti toimintansa joulukuussa 2020 ja on vuoden 2023 loppuun mennessä tehnyt 24 rahoituspäätöstä yhteensä 178,9 M€ arvosta. Ilmastorahastossa on töissä 19 henkilöä.

Yhteystiedot

Ilmastorahasto Oy

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
+358 40 152 7570
info@ilmastorahasto.fi

Media ja haastattelupyynnöt:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Saara Mattero
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi 

Rahoituksesta kiinnostuneelle:
Otathan yhteyttä asiakastoimintoomme

Verkkolaskut

Käsittelemme vain sähköisiä ostolaskuja. Pyydämme toimittamaan kaikki meille osoitetut laskut verkkolaskuina osoitteeseen:

OVT-tunnus: 003727774831
Operaattori: Maventa (003721291126)

Y-tunnus: 2777483-1

Whistleblower-palaute

Ilmastorahasto haluaa toimia oikein ja vastuullisesti. Mikäli havaitset Ilmastorahaston tai yhtiömme työntekijän toimineen epäeettisesti tai lainsäädännön vastaisesti, voit raportoida havainnostasi nimettömästi alla olevan Whistleblower-palautelomakkeen avulla. Palautteesi voi koskea myös Ilmastorahaston rahoittamaa yritystä, projektia tai hanketta.

Hallitus ja sijoitusneuvosto

Hallitus

Ilmastorahaston hallitus päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti muun muassa yhtiön strategisesta suunnasta, toimintamallista sekä yhtiön tekemistä sijoituksista.

Ilmastorahasto Hallitus

Eturivi vasemmalta: Mammu Kaario, Perttu Puro, Mirva Antila. Takarivi vasemmalta: Kari Hämekoski, Juho Korpi, Erja Turunen. Kuvasta puuttuu Petri Peltonen.

Puheenjohtaja
Perttu Puro

Hallituksen jäsenet
Petri Peltonen (varapuheenjohtaja)
Mirva Antila
Kari Hämekoski
Mammu Kaario
Juho Korpi
Erja Turunen

Ilmastorahaston hallituksen tarkastusvaliokunnan muodostavat Perttu Puro, Mammu Kaario ja Petri Peltonen.

Ilmastorahaston sijoitusneuvosto

Ilmastorahaston sijoitusneuvoston tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on yhteensopivaa valtioneuvoston tavoitteiden kanssa ja huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen. Keskeisten ministeriöiden edustajista koostuva sijoitusneuvosto käsittelee ensisijaisesti yhtiön toimintaympäristöön ja sijoitustoimintaan liittyviä ajankohtaisia teemoja. Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö
jäsen: teollisuusneuvos Maija Lönnqvist
henkilökohtainen varajäsen: teollisuusneuvos Sampsa Nissinen

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
jäsen: osastopäällikkö Kimmo Viertola
henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Maija Strandberg

Valtiovarainministeriö
jäsen: neuvotteleva virkamies Milla Kouri
henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Ilari Valjus

Ympäristöministeriö
jäsen: ylijohtaja Tarja Haaranen
henkilökohtainen varajäsen: neuvotteleva virkamies Kaarle Kupiainen

Liikenne- ja viestintäministeriö
jäsen: osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala
henkilökohtainen varajäsen: yksikön johtaja Päivi Antikainen

Maa- ja metsätalousministeriö
jäsen: metsäneuvos Heikki Granholm
henkilökohtainen varajäsen: erityisasiantuntija Johanna Vanhatalo

Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet Ilmastorahaston tiimille ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahaston johtoryhmän muodostavat vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen, asiakkuusjohtaja Pia Erkinheimo, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Saara Mattero sekä talous- ja hallintojohtaja Sanna Ruuskanen.

Toni Mikkonen Operatiivinen johtaja

Toni Mikkonen

Vt. toimitusjohtaja
+358 40 522 3126
LinkedIn

Asiakkuustoiminto
Pia Erkinheimo Johtaja, yritysasiakkuudet

Pia Erkinheimo

Asiakkuusjohtaja
+358 50 487 1417
LinkedIn

Joakim Holmström

Joakim Holmström

Johtava asiantuntija
+358 50 589 6715
LinkedIn

Juho Pirinen

Juho Pirinen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 585 7782
LinkedIn

Sijoitustoiminto
Jari Matero

Jari Matero

Head of New Investments
+358 40 523 2815
LinkedIn

Juha Ollikainen

Juha Ollikainen

Johtava asiantuntija
+358 400 148 790
LinkedIn

Heidi Ahonen

Johtava asiantuntija
+358 0400 606 122
LinkedIn

Sampsa Hämäläinen

Sampsa Hämäläinen

Johtava asiantuntija
+358 50 413 5474
LinkedIn

Tanja Huohvanainen

Tanja Huohvanainen

Rahoituksen asiantuntija
+358 44 026 0690
LinkedIn

Jyri Patama

Rahoituksen asiantuntija
+358 44 327 4350
LinkedIn

Sauli Miettinen

Rahoituksen asiantuntija
+358 50 917 3336
LinkedIn

Ina Smolander

Rahoituksen asiantuntija
+358 40 051 7273
LinkedIn

Joel Jokivuori

Seniorianalyytikko
+358 40 682 0021
LinkedIn

Olli-Pekka Mattila

Olli-Pekka Mattila

Seniorianalyytikko
+358 40 840 4862
LinkedIn

Viestintä ja vastuullisuus
Saara Mattero Sidosryhmäjohtaja

Saara Mattero

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
+358 400 114 777
LinkedIn

Anna Tainio

Anna Tainio

Viestinnän ja vastuullisuuden johtava asiantuntija
+358 40 184 0595
LinkedIn

Talous ja hallinto
Sanna Ruuskanen

Sanna Ruuskanen

Talous- ja hallintojohtaja
+358 50 376 2377
LinkedIn

Malin Holm

Johtava lakimies (vanhempainvapaalla)
+358 41 534 8830
LinkedIn

Miia Jalonen Johdon assistentti

Miia Jalonen

Assistentti
+358 40 152 7570
LinkedIn