Yhtiö

Vuonna 2016 perustettu Valtion kehitysyhtiö Vake Oy muuttui yhtiöjärjestyksen muutoksella Ilmastorahasto Oy:ksi joulukuussa 2020. Yhtiön 3,5 miljardin euron tase koostuu lähinnä 8,3% Neste Oyj:n omistuksesta. Yhtiössä on töissä 14 henkilöä.

Yhteystiedot

Ilmastorahasto Oy

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
+358 40 152 7570
info@ilmastorahasto.fi

Media ja haastattelupyynnöt:
Saara Mattero
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi 

Lisätietoja yrityksille ja julkisyhteisöille:
Pia Erkinheimo
050 487 1417
pia.erkinheimo@ilmastorahasto.fi

Verkkolaskut

Käsittelemme vain sähköisiä ostolaskuja. Pyydämme toimittamaan kaikki meille osoitetut laskut verkkolaskuina osoitteeseen:

OVT-tunnus: 003727774831
Operaattori: Basware, BAWCFI22

Y-tunnus: 2777483-1

Whistleblower-palaute

Ilmastorahasto haluaa toimia oikein ja vastuullisesti. Mikäli havaitset Ilmastorahaston tai yhtiömme työntekijän toimineen epäeettisesti tai lainsäädännön vastaisesti, voit raportoida havainnostasi nimettömästi alla olevan Whistleblower-palautelomakkeen avulla. Palautteesi voi koskea myös Ilmastorahaston rahoittamaa yritystä, projektia tai hanketta.

Hallitus ja sijoitusneuvosto

Hallitus

Ilmastorahaston hallitus päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti muun muassa yhtiön strategisesta suunnasta, toimintamallista sekä yhtiön tekemistä sijoituksista.

Puheenjohtaja
Perttu Puro

Varapuheenjohtaja
Petri Peltonen

Hallituksen jäsenet
Mirva Antila
Kari Hämekoski
Mammu Kaario
Juho Korpi
Erja Turunen

Ilmastorahaston sijoitusneuvosto

Ilmastorahaston sijoitusneuvoston tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on yhteensopivaa valtioneuvoston tavoitteiden kanssa ja huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen. Keskeisten ministeriöiden edustajista koostuva sijoitusneuvosto käsittelee ensisijaisesti yhtiön toimintaympäristöön ja sijoitustoimintaan liittyviä ajankohtaisia teemoja. Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö
jäsen: osastopäällikkö Ilona Lundström
henkilökohtainen varajäsen: teollisuusneuvos Sampsa Nissinen

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
jäsen: finanssineuvos Maija Strandberg
henkilökohtainen varajäsen: finanssineuvos Petri Vihervuori

Valtiovarainministeriö
jäsen: erityisasiantuntija Ilari Valjus
henkilökohtainen varajäsen: budjettineuvos Johanna von Knorring

Ympäristöministeriö
jäsen: kansliapäällikkö Juhani Damski
henkilökohtainen varajäsen: ylijohtaja Leena Ylä-Mononen

Liikenne- ja viestintäministeriö
jäsen: ylijohtaja Juhapekka Ristola
henkilökohtainen varajäsen: erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen

Henkilöstö

Sähköpostiosoitteet Ilmastorahaston tiimille ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ilmastorahasto.fi

Ilmastorahaston johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Paula Laine, sijoitusjohtaja Toni Mikkonen, asiakkuusjohtaja Pia Erkinheimo, viestintäjohtaja Saara Mattero sekä talous- ja hallintojohtaja Sanna Ruuskanen.

Paula Laine Toimitusjohtaja

Paula Laine

Toimitusjohtaja
+358 40 535 9911
LinkedIn

Asiakkuustoiminto
Pia Erkinheimo Johtaja, yritysasiakkuudet

Pia Erkinheimo

Asiakkuusjohtaja
+358 50 487 1417
LinkedIn

Sijoitustoiminto
Toni Mikkonen Operatiivinen johtaja

Toni Mikkonen

Sijoitusjohtaja
+358 40 522 3126
LinkedIn

Elina Holkko Talouspäällikkö

Elina Holkko

Johtava asiantuntija
+358 50 543 7277
LinkedIn

Juha Ollikainen

Juha Ollikainen

Johtava asiantuntija
+358 400 148 790
LinkedIn

Peter Platan

Peter Platan

Johtava asiantuntija
+358 40 555 9690
LinkedIn

Sampsa Hämäläinen

Sampsa Hämäläinen

Rahoituksen asiantuntija
+358 50 413 5474
LinkedIn

Olli-Pekka Mattila

Olli-Pekka Mattila

Analyytikko
+358 40 840 4862
LinkedIn

Tanja Huohvanainen

Tanja Huohvanainen

Analyytikko
+358 44 026 0690
LinkedIn

Viestintä
Saara Mattero Sidosryhmäjohtaja

Saara Mattero

Viestintäjohtaja
+358 400 114 777
LinkedIn

Riikka Laurila Projektipäällikkö

Riikka Laurila

Viestintäasiantuntija
+358 40 538 3177
LinkedIn

Talous ja hallinto
Sanna Ruuskanen

Sanna Ruuskanen

Talous- ja hallintojohtaja
+358 50 376 2377
LinkedIn

Jenni Muttonen

Jenni Muttonen

Talouspäällikkö
+358 50 386 3644
LinkedIn

Miia Jalonen Johdon assistentti

Miia Jalonen

Johdon assistentti
+358 40 152 7570
LinkedIn

Valikko